Menu Zoeken 085 - 0220023 Online Dossier
voetbal

Wist je dat?

Volg onze belangrijkste wist-je-datjes op het gebied van recht en activiteiten van De Rivieren Notarissen.

Recente berichten

Gewaarmerkt uittreksel UBO-register

Wist u dat u per 1 augustus 2024 een gewaarmerkt uittreksel uit het ubo-register van uw rechtspersoon moet aanleveren bij een nieuwe notariële transactie? U moet deze zelf opvragen bij de Kamer van...

Samenlevingscontract niet alleen tussen partners

Wist u dat een samenlevingscontract niet alleen tussen partners gesloten kan worden, maar ook tussen twee andere personen, bijvoorbeeld broer en zus? Wilt u weten wat de voordelen hiervan zijn? Neem...

Controle statuten

Wist u dat het in verband met bijvoorbeeld mogelijke wetswijzigingen het verstandig is de statuten van de stichting of vereniging om de 3 jaar te laten controleren?

Fusie

Wist u dat u op tijd stukken dient te deponeren al u nog wilt fuseren dit jaar?

De aandeelhoudersovereenkomst in notariële vorm

Wist u dat een aandeelhoudersovereenkomst in notariële vorm wordt geadviseerd? Een notariële akte biedt meer juridische geldigheid en betrouwbaarheid omdat het wordt opgesteld en mede ondertekend door...

Verhoging van de splitsingskosten

Wist u dat de kosten voor het splitsen van een perceel bij het Kadaster zijn verhoogd? Er kan gebruik worden gemaakt van een splitsing met een voorlopige kadastrale grens of een definitieve kadastrale...

Wettelijke rente per 1 januari 2024

Wist u dat vanaf 1 januari 2024 de wettelijke rente is verhoogd naar 7%? Dit kan gevolgen hebben voor uw testament of uw verkrijging uit een nalatenschap. Laat u hierover informeren door één van onze ...

Woningwaardegrens startsvrijstelling per 1 jan 2025

Wist u dat de woningwaardegrens voor de startersvrijstelling vanaf 1 januari 2025 (!) zal worden verhoogd van € 510.000 tot € 525.000 euro?

Turboliquidatie van een rechtspersoon

Wist u dat? Per 15 november 2023 de regels rondom turboliquidatie van een rechtspersoon zijn gewijzigd? Het bestuur is bijvoorbeeld verplicht om financiële rekening en verantwoording af te leggen door...

Beeindiging geregistreerd partnerschap

Wist je dat u voor de beëindiging van het geregistreerd partnerschap een verklaring van een notaris of advocaat nodig hebt voordat de gemeente deze beëindiging kan registreren.

Uitkeringenregister

Wist u dat het bestuur van een stichting verplicht is een uitkeringenregister bij te houden? Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact op met ons kantoor. Wij helpen u graag!

Uw identiteit controleren

Wist u dat wij wettelijk verplicht zijn uw identiteit te controleren? Neem daarom altijd een geldig legitimatiebewijs mee (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) mee naar de afspraak.

Zo houden we je op de hoogte

De Rivieren Notarissen is aangesloten bij: