Menu Zoeken 085 - 0220023 Online Dossier
juridisch advies over rechtsvormkeuze van je bedrijf

Vennootschap onder firma (VOF), maatschap en commanditaire vennootschap (CV)

Vennootschap onder firma (VOF)

Een vennootschap onder firma (VOF) is een personenvennootschap waarin je samen met anderen een bedrijf voert. Je bent persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden van je bedrijf. Je bent verplicht om de VOF in te schrijven in het handelsregister.

Voordat je een vof opricht, is het slim om samen met alle vennoten een vennootschapscontract op te stellen.

Hierin staat bijvoorbeeld wat de taakverdeling is en hoe jullie de winst gaan verdelen. Voor advies en het opstellen van het vennootschapscontract kun je uiteraard bij ons terecht.

Maatschap

Wil je samen met anderen hetzelfde beroep gaan uitoefenen, dan kun je kiezen voor een maatschap. Zelfstandige ondernemers die samenwerken binnen één praktijk kiezen vaak voor een maatschap. Denk bijvoorbeeld aan tandartsen, accountants of architecten. Bij een maatschap zijn alle maten aansprakelijk voor een gelijk deel van de schulden van het bedrijf.

Net als bij een vof is het bij een maatschap aan te raden om gezamenlijk een contract op te stellen.

Ook hierover adviseren wij u graag.

Commanditaire vennootschap (CV)

Wanneer je zelf niet genoeg geld hebt om een bedrijf te beginnen, maar iemand anders hier wel geld in wil steken, is het mogelijk om een commanditaire vennootschap (cv) op te richten. In dat geval word je zelf de beherende vennoot, en de investeerder wordt de commanditaire of ‘stille’ vennoot. Als beherende vennoot ben je persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden van de cv. De stille vennoot is alleen aansprakelijk voor het bedrag dat hij in de onderneming heeft geïnvesteerd.

Voor het oprichten van een cv is geen vennootschapscontract nodig, maar dit helpt wel mogelijke problemen te voorkomen.

De Rivieren Notarissen voorziet je hierbij graag van advies.

Veelgestelde vragen

Wat is het handelsregister?

De kamer van koophandel houdt het handelsregister. Het is verplicht om een bedrijf of rechtspersoon in dit register in te schrijven. In het handelsregister is onder andere opgenomen wat het adres is van een bedrijf of rechtspersoon, welke activiteiten worden verricht en wie er namens een bedrijf of rechtspersoon handelingen mag verrichten.

Wat is een UBO?

Een UBO is een ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van een organisatie, of de uiteindelijke beslissingen daarover neemt. Het is verplicht voor een rechtspersoon om haar UBO's in dit register in te schrijven.

Wat houdt een boekjaar in?

Een boekjaar is de periode waarover financiële overzichten worden opgemaakt. Het boekjaar kan gelijk zijn aan een kalenderjaar, maar dat hoeft niet. Het boekjaar blijkt uit de statuten van de rechtspersoon.

Is een schriftelijk vof-contract verplicht?

Nee, een schriftelijk vof-contract is niet verplicht, maar mondelinge afspraken zijn op een later moment moeilijk te bewijzen.

De Rivieren Notarissen is aangesloten bij: