Menu Zoeken 085 - 0220023 Online Dossier
_60A5252

Bij overlijden

Wanneer iemand overlijdt, brengt dat emotie met zich mee. Ondertussen moet toch een aantal zaken geregeld worden. De Rivieren Notarissen zorgt ervoor dat dit vlot en zorgvuldig verloopt.

Centraal Testamentenregister

Wanneer een naaste overlijdt, kan dat veel vragen oproepen. Heeft de overledene bijvoorbeeld een testament oplaten stellen? Wie zijn de erfgenamen, en wat krijgen zij? In een testament staat wie de erfgenamen zijn en wat zij erven. Wanneer er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn en waar zij recht op hebben. De notaris kan in het Centraal Testamenten Register voor je nagaan of er een testament bestaat, en zo ja, bij welke notaris dit is opgemaakt. Ook kan de notaris de inhoud en eventuele keuzes in het testament toelichten.

Erfenis aanvaarden of verwerpen?

Ben je erfgenaam, dan is het belangrijk om goed na te denken voordat je besluit om de erfenis te aanvaarden. Je wil namelijk voorkomen dat eventuele schulden van de overledene op jou worden verhaald.

Als erfgenaam kun je:

  • De erfenis verwerpen
  • De erfenis zuiver aanvaarden
  • De erfenis beneficiair aanvaarden

Bij zuiver aanvaarden ben je helemaal aansprakelijk voor eventuele schulden. Bij beneficiair aanvaarden hoef je niet zelf bij te betalen als de schulden uit de erfenis hoger zijn dan de waarden van de bezittingen. De Rivieren Notarissen adviseert je hier graag over, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Daarnaast is het mogelijk dat je geen erfgenaam bent, maar legataris, en dus een legaat krijgt. Denk hierbij aan een geldbedrag of een object, zoals een klok of een horloge.

Het komt ook voor dat de overledene bepaalde nabestaanden heeft onterfd. Gaat het om kinderen, dan kunnen zij nog steeds aanspraak maken op een gedeelte van de erfenis, ook wel ‘legitieme’ genoemd. Een onterfde partner heeft geen recht op een legitieme, maar hij of zij heeft wel andere wettelijke rechten. Zo is het soms mogelijk om in het huis te blijven wonen. De notaris weet precies waar je recht op hebt.

Het verdelen of afwikkelen van de erfenis kunnen erfgenamen zelf doen, maar het is ook mogelijk om hierbij hulp van een notaris te vragen. Vaak is het een emotionele periode waarin de erfgenamen samen moeilijke beslissingen moeten nemen. De notaris kan ondersteunen en advies geven om te voorkomen dat er gedoe ontstaat tussen nabestaanden. Zeker bij beneficiair aanvaarden is dit verstandig, vanwege de strenge voorschriften die hierbij gelden.

Bij overlijden

Accepteer cookies om deze video te bekijken

Aangifte erfbelasting

Ten slotte moet je als erfgenaam of legataris na het overlijden mogelijk aangifte doen voor de erfbelasting. Dit is een eenmalige belasting over wat je hebt verkregen. De notaris is specialist op dit terrein en kan deze aangifte dus voor je verzorgen. Neem gerust vrijblijvend contact op met De Rivieren Notarissen voor meer informatie.

De Rivieren Notarissen is aangesloten bij: