Menu Zoeken 085 - 0220023 Online Dossier
_60A5028

Testament

In een testament bepaal je wie je erfgenamen zijn en wat zij krijgen.

Wat gebeurt er met je geld, huis, bezittingen en schulden als je er niet meer bent? Dat kun je laten vastleggen in een testament. Wanneer je geen testament hebt laten maken, bepaalt de wet wie wat krijgt. De Rivieren Notarissen bespreekt de verschillende mogelijkheden met een testament en stelt in een persoonlijk gesprek vast wat jij belangrijk vindt om op te nemen.

Executeur aanwijzen

Er zijn veel opties bij het opstellen van een testament. Je kunt bijvoorbeeld iemand aanwijzen die je nalatenschap zal afwikkelen: de executeur. Hij staat als het ware ‘boven’ de erfgenamen en zorgt ervoor dat iedereen krijgt waar hij recht op heeft. Ook kun je een bepaling opnemen waardoor je partner het recht heeft om na jouw overlijden voor een bepaalde tijd in het huis te blijven wonen. En heb je minderjarige kinderen? Dan kun je in je testament een voogd aanwijzen, die na jouw overlijden de opvoeding en verzorging op zich neemt of coördineert.

Ook het onterven van je partner of kinderen is mogelijk. Wel kunnen kinderen hier tegen in verzet komen door een beroep op de zogenoemde ‘legitieme’. Het kind is dan geen erfgenaam meer, maar wordt schuldeiser voor een kleiner deel van de erfenis. Een andere mogelijkheid met een testament is de toekomstige nieuwe partner van jouw partner uitsluiten van je nalatenschap. De Rivieren Notarissen vertelt je graag meer over alle mogelijkheden met een testament.

Testament

_60A8063

Uw testament aanpassen

Een testament is altijd persoonlijk. Je maakt dus een eigen testament, en niet samen met je partner. Wanneer jullie dingen gezamenlijk willen regelen, kunnen jullie dezelfde afspraken opnemen. Een testament is ook altijd privé. Zolang je leeft, heeft niemand behalve jij het recht om dit te bekijken. Ook kun je je testament gedurende je hele leven aanpassen. Want pas wanneer je overlijdt, gaat je testament werken.

Ten slotte is voor het opstellen van een testament van belang dat je ‘wilsbekwaam’ bent. Dat betekent dat je in staat moet zijn om de inhoud van je testament te bepalen. Wanneer een notaris hieraan twijfelt, bijvoorbeeld bij dementie, kan hij geen testament voor je opstellen. Een testament is namelijk niet geldig wanneer achteraf blijkt dat iemand op het moment van opstellen niet wilsbekwaam was.

Testament

Accepteer cookies om deze video te bekijken

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament

Een levenstestament bevat bepalingen die enkel gelden tijdens leven. Een testament treedt pas in werking op het moment van overlijden.

Wat is het CTR?

Het Centraal Testamentenregister (CTR) is in Nederland een landelijk register waarin wordt bijgehouden door wie, wanneer en bij welke notaris een testament is opgemaakt. De inhoud van het testament is niet bekend bij het CTR.

Kan ik mijn kind onterven?

U kunt er voor kiezen om één of meerdere kinderen uit te sluiten als erfgenaam in uw nalatenschap. Echter, kinderen kunnen dan alsnog een beroep doen op hun legitieme.

De legitieme portie is een bij de wet bepaald minimum deel waarop een kind altijd aanspraak kan maken.

Wat is een codicil?

Een codicil is een door uzelf geschreven stuk waarin u bepaalde regelingen treft voor uw overlijden. In de wet is een beperkt aantal regelingen opgenomen die u door middel van een codicil kunt vastleggen. Voor alle andere regelingen is door de wet een testament bij de notaris voorgeschreven.

De Rivieren Notarissen is aangesloten bij: