Menu Zoeken 085 - 0220023 Online Dossier
Kind met verjaardagtaart

Voogdij en bewind

Wie verzorgt mijn kinderen wanneer ik kom te overlijden, en hoe moet worden omgegaan met de erfenis die zij ontvangen? Belangrijke vragen om bij stil te staan, en om iets mee te doen. De Rivieren Notarissen kan je persoonlijke wensen vastleggen in een testament.

Benoemen van een voogd

Voogdij komt in beeld wanneer beide ouders niet meer het gezag kunnen uitoefenen over hun kinderen. Heb je als ouder niets geregeld, dan benoemt de rechter een voogd voor jouw kind. Als ouders kun je dit ook zelf regelen door een voogd aan te tekenen in het gezagsregister van de Rechtbank, of door een voogd te benoemen in een testament. Op deze manier leg je vast wie de verzorging en opvoeding voor jouw gevoel het best op zich zou kunnen nemen.

Voogdij houdt in dat een voogd het gezag krijgt over één of meerdere minderjarige kinderen: kinderen jonger dan achttien jaar. Omdat minderjarige kinderen wettelijk moeten worden vertegenwoordigd, staan zij onder gezag. Dit betekent dat er zorg wordt gedragen voor de verzorging en opvoeding van het kind.

Voogdij opnemen in een testament

Wanneer je de voogdij opneemt in een testament, gaat de notaris van De Rivieren Notarissen samen met jullie in gesprek over de invulling van deze voogdij. Hij probeert vast te stellen wat voor jullie belangrijk is en geeft hierbij verschillende opties voor de inrichting van de voogdij. In het testament kunnen persoonlijke wensen over de verzorging en opvoeding worden vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan de wens dat alle kinderen samen worden opgenomen in het gezin van de voogd. Ook kan worden nagegaan of er mogelijkheden zijn om de kinderen samen met de voogd in jullie huis te laten wonen.

Verder is kun je ervoor kiezen om niet één, maar twee voogden te benoemen in het testament. In dat geval moeten de voogden de kosten van levensonderhoud van de kinderen zelf betalen. Ten slotte is het mogelijk om in een testament al een opvolgend voogd aan te wijzen. Op die manier wordt er toch aan jullie wensen voldaan wanneer na overlijden blijkt dat de beoogde voogd geen voogd kan zijn, of wanneer de beoogde voogd besluit om de voogdij door veranderde omstandigheden niet te aanvaarden.

Kind & erfenis

Ook kan het belangrijk zijn om in een testament te bepalen hoe moeten worden omgegaan met de erfenis die een kind krijgt. Totdat een kind achttien jaar is, heeft de voogd het bewind het beheer over deze erfenis. Vanaf achttien jaar is een kind in principe vrij om het geërfde gelden de geërfde spullen naar eigen inzicht te gebruiken. Niet elk kind zal op deze leeftijd in staat zijn de juiste keuzes te maken, en hiervan mogelijk later spijt krijgen.

Benoemen van een bewindvoerder

Om dit te voorkomen, is het mogelijk om in een testament een bewindvoerder te benoemen. Hij helpt het kind verantwoord om te gaan met het ontvangen geld. In het testament kun je zelf een leeftijd kiezen waarop het kind geheel zelfstandig mag beslissen over de erfenis. De Rivieren Notarissen legt - door het stellen van de juiste vragen -samen met jou vast welke verantwoordelijkheden de bewindvoerder krijgt. Wat mag hij bijvoorbeeld zelf bepalen, en waarbij moet hij het kind om toestemmingvragen?

Net als bij het benoemen van een voogd, kun jij meerdere bewindvoerders tezamen, of opvolgend benoemen. Op deze manier zorg je dat alles is geregeld op een manier die past bij jou, en bij jouw kind. De Rivieren Notarissen voorziet je graag van een uitgebreid advies over alle mogelijkheden met voogdij en bewind.

Bekijk ook de rol van onze notarissen op het gebied van:

Voogdij en bewind

_60A5392

De Rivieren Notarissen is aangesloten bij: