Menu Zoeken 085 - 0220023 Online Dossier
_60A0982

Onderneming starten

Wanneer je een bedrijf start, is het van belang dat je de bedrijfsvorm kiest die het best bij jouw situatie past. Begin je een eenmanszaak, een besloten vennootschap (bv), een vennootschap onder firma (vof) of een maatschap? De Rivieren Notarissen begeleid je graag bij deze keuze en de oprichting van je bedrijf.

De verschillende ondernemingsvormen zijn te verdelen in ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid en ondernemingen met rechtspersoonlijkheid. Kies je voor een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid, dan ben je ook persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden van je bedrijf. Kies je voor een onderneming met rechtspersoonlijkheid, dan kunnen eventuele schulden alleen op het bedrijf zelf worden verhaald.

Oprichten eenmanszaak

Een eenmanszaak richt je - de naam zegt het al - alleen op. Bij deze rechtsvorm is er juridisch geen onderscheid tussen je privévermogen en het vermogen van je onderneming. Schuldeisers kunnen zich dus ook wenden tot privébezittingen. En ben je in gemeenschap van goederen getrouwd, dan kunnen zij ook de bezittingen van je partner aanspreken. Om dit soort risico’s zo veel mogelijk te vermijden, is het slim om een notaris in te schakelen.

Wanneer je samen met anderen een bedrijf wil starten, is een van de mogelijke ondernemingsvormen een vennootschap onder firma (vof). Hierbij is een onderscheid tussen het vermogen van de onderneming en het privévermogen van de vennoten. Wel ben je nog steeds persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden van je bedrijf. Voordat je een vof opricht, is het slim om samen met alle vennoten een vennootschapscontract op te stellen. Hierin staat bijvoorbeeld wat de taakverdeling is en hoe jullie de winst gaan verdelen. Voor advies hierover kun je bij de notaris terecht.

Maatschap

Wil je samen met anderen hetzelfde beroep gaan uitoefenen, dan kun je kiezen voor een maatschap. Zelfstandige ondernemers die samenwerken binnen één praktijk kiezen vaak voor een maatschap. Denk bijvoorbeeld aan tandartsen, accountants of architecten. Bij een maatschap zijn alle maten aansprakelijk voor een gelijk deel van de schulden van het bedrijf. Net als bij een vof is het bij een maatschap aan te raden om gezamenlijk een contract op te stellen. Ook hierover adviseert de notaris u graag.

Besloten vennootschap (bv)

In tegenstelling tot de al besproken ondernemingsvormen is een besloten vennootschap (bv) een zelfstandige rechtspersoon. Deze bestaat uit aandeelhouders die geld in de onderneming hebben gestoken. Omdat een bv een rechtspersoon is, is de bv zelf aansprakelijk bij eventuele schulden. Deze kunnen dus niet worden verhaald op de aandeelhouders. Voor het oprichten van een bv moet je naar de notaris, want er moeten statuten worden opgesteld. Hierin staat onder andere wat de bevoegdheden van de aandeelhouders zijn, hoe aandelen worden overgedragen en op welke manier bestuurders en commissarissen worden benoemd en ontslagen.

Naamloze vennootschap (nv)

Een naamloze vennootschap (nv) heeft ongeveer dezelfde opzet als een bv. Het verschil tussen beide ondernemingsvormen is dat de aandelen van een bv op naam zijn gesteld van de aandeelhouder, wat bij een nv niet het geval is. De aandelen van een bv kunnen alleen bij een notaris worden overgedragen, terwijl sommige aandelen van een nv ook op de beurs kunnen worden verhandeld. Daarnaast is voor het oprichten van een nv een minimum kapitaal van 45.000 euro nodig. Voor de oprichting van een bv is geen minimumkapitaal voorgeschreven.

Vastleggen van een coöperatie

Wil je samenwerken met andere ondernemers om op die manier kosten te besparen, dan is een coöperatie mogelijk een geschikte ondernemingsvorm. Leden van een coöperatie kunnen bijvoorbeeld samen machines inkopen, om zo voordeliger uit te zijn. Voor het oprichten van een coöperatie moet je langs de notaris. Hij legt de statuten van jullie samenwerking namelijk vast.

Commanditaire vennootschap(cv)

Wanneer je zelf niet genoeg geld hebt om een bedrijf te beginnen, maar iemand anders hier wel geld in wil steken, is het mogelijk om een commanditaire vennootschap (cv) op te richten. In dat geval word je zelf de beherende vennoot, en de investeerder wordt de commanditaire of ‘stille’ vennoot. Als beherende vennoot ben je persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden van de cv. De stille vennoot is alleen aansprakelijk voor het bedrag dat hij in de onderneming heeft geïnvesteerd. Voor het oprichten van een cv is geen vennootschapscontract nodig, maar dit helpt wel mogelijke problemen te voorkomen. De Rivieren Notarissen voorziet je hierbij graag van advies.

De Rivieren Notarissen is aangesloten bij: