Menu Zoeken 085 - 0220023 Online Dossier
onderneming starten

Onderneming starten

Wanneer je een bedrijf start, is het van belang dat je de bedrijfsvorm kiest die het best bij jouw situatie past. Begin je een eenmanszaak, een besloten vennootschap (bv), een vennootschap onder firma (vof) of een maatschap? De Rivieren Notarissen begeleid je graag bij deze keuze en de oprichting van je bedrijf.

Onderneming starten

De verschillende ondernemingsvormen zijn te verdelen in ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid en ondernemingen met rechtspersoonlijkheid. Kies je voor een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid, dan ben je ook persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden van je bedrijf. Kies je voor een onderneming met rechtspersoonlijkheid, dan kunnen eventuele schulden in principe alleen op het bedrijf zelf worden verhaald.

Daarnaast gelden er andere belastingregels voor een ondernemingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid dan voor een ondernemingsvorm met rechtspersoonlijkheid.

De volgende ondernemingsvormen hebben geen rechtspersoonlijkheid:
De volgende ondernemingsvormen hebben rechtspersoonlijkheid:

Het is belangrijk om je goed te laten adviseren welke ondernemingsvorm het best bij je past. De Rivieren Notarissen voorziet je hierbij graag van advies. Maak gerust een afspraak met één van onze startup-coaches die je hierbij kunnen helpen en adviseren.

Veelgestelde vragen

Wat is een aandeelhouder?

Een besloten vennootschap (bv) en een naamloze vennootschap (nv) kennen aandelen en houders van die aandelen: ‘aandeelhouders’. Aan elk aandeel wordt een waarde toegekend, de ‘nominale waarde’. Op basis van deze nominale waarde wordt berekend hoeveel winst op een aandeel wordt uitgekeerd en hoeveel zeggenschap het aandeel geeft in de algemene vergadering.

Wat houdt de bestuurdersfunctie in?

Een bestuurder is de (rechts)persoon die het bestuur voert over een rechtspersoon. De bestuurder verricht handelingen voor een rechtspersoon en is verantwoordelijk voor dat wat die rechtspersoon doet.

Wat is het handelsregister?

De kamer van koophandel houdt het handelsregister. Het is verplicht om een bedrijf of rechtspersoon in dit register in te schrijven. In het handelsregister is onder andere opgenomen wat het adres is van een bedrijf of rechtspersoon, welke activiteiten worden verricht en wie er namens een bedrijf of rechtspersoon handelingen mag verrichten.

Wat is een UBO?

Een UBO is een ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van een organisatie, of de uiteindelijke beslissingen daarover neemt. Het is verplicht voor een rechtspersoon om haar UBO's in dit register in te schrijven.

Wat houdt een boekjaar in?

Een boekjaar is de periode waarover financiële overzichten worden opgemaakt. Het boekjaar kan gelijk zijn aan een kalenderjaar, maar dat hoeft niet. Het boekjaar blijkt uit de statuten van de rechtspersoon.

Wat zijn statuten?

Een rechtspersoon heeft statuten. In de statuten staan de ‘spelregels’ van de rechtspersoon. In de statuten staat onder andere ook hoe de rechtspersoon heet, wat voor soort rechtspersoon het is en het doel van de rechtspersoon. Bij de oprichting van de rechtspersoon worden de statuten vastgesteld. De statuten kunnen later met een statutenwijziging worden aangepast.

De Rivieren Notarissen is aangesloten bij: