Menu Zoeken 085 - 0220023 Online Dossier
Imke met kinderen kalf voeden

Beëindigen van je relatie

Beëindigen van je relatie

_60A4816

En ze leefden nog lang en gelukkig. Helaas eindigt niet ieder sprookje zo. In relaties kunnen mensen uit elkaar groeien, en soms is een scheiding dan onvermijdelijk. En of je nu getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of samenwonend bent, het beëindigen van je relatie gaat gepaard met veel emoties zoals verdriet, boosheid en onzekerheid over de toekomst. Partners kunnen hier heel verschillend mee omgaan, waardoor het moeilijk wordt om met elkaar in gesprek te blijven.

Toch is dat nodig, want naast alle emoties krijg je ook te maken met de juridische en zakelijke kant van een scheiding. Er moeten afspraken gemaakt worden over de zorg voor de kinderen, de woning, inboedel en pensioen. En hoe zit het met het inkomen na scheiding? Er moet aan veel worden gedacht.

Bij mediation proberen jullie samen tot afspraken te komen onder begeleiding van een mediator. Deze zorgt ervoor dat je kunt vertellen wat je dwars zit, dat je elkaar weer kunt horen en dat je er samen uitkomt. Ieders behoeften, zorgen en wensen komen op tafel en worden zorgvuldig afgestemd. Je hebt hiermee invloed op de uitkomst en hopelijk leidt dit ook tot behoud of herstel van de relatie.

Een mediator is onpartijdig en geeft geen oordeel. Een mediator van De Rivieren Notarissen heeft bovendien de kennis en ervaring die nodig is om je inzicht te geven in alles waar je samen een besluit over moet nemen: juridisch, financieel en fiscaal. De mediator zorgt er ook voor dat al jullie afspraken duidelijk en volledig worden vastgelegd in een ouderschapsplan, het echtscheidingsconvenant of de overeenkomst tot ontbinding.

Kinderen
Hebben jullie samen kinderen? Dan is het niet alleen slim maar ook wettelijk verplicht om een ouderschapsplan te maken, want voor kinderen zijn de gevolgen van een scheiding groot. Wat vertrouwd en bekend is, gaat veranderen. De vanzelfsprekende aanwezigheid van beide ouders is weg. De mediator van De Rivieren Notarissen begeleidt jullie bij het opstellen van een ouderschapsplan, waarin vastgelegd wordt hoe jullie samen de zorg en de opvoeding van jullie kinderen gaan invullen. Een nieuwe toekomst: niet als partners verder, maar wel samen ouders zijn.

Wonen
Waar moet ik wonen na mijn scheiding? Voor veel mensen een grote zorg. Een woning is niet alleen een dak boven je hoofd maar het is ook het middelpunt van je bestaan, een vertrouwde en veilige plek. Hebben jullie een koopwoning? Misschien kan een van beiden blijven wonen. Er moeten dan afspraken gemaakt worden over onder andere de waarde van de woning. En wie neemt de hypotheekcondities mee? De mediator van De Rivieren Notarissen helpt jullie samen na te denken over alle mogelijke vragen. Zo kunnen jullie met de nodige kennis van zaken een goed besluit nemen.

Inkomen
Wat betekent de scheiding voor ons inkomen? Deze vraag houdt mensen vaak al bezig voordat het besluit om te gaan scheiden, is genomen. Want met dezelfde inkomens worden de kosten hoger, alleen al omdat er twee woningen zijn. Wij kunnen voor jullie de alimentatieberekening maken waaruit blijkt wat ieders bijdrage in de kosten van jullie kinderen is en waarmee je inzicht krijgt in je netto besteedbaar inkomen indien er sprake is van partneralimentatie. Daarbij houden wij rekening met overheidstegemoetkomingen. Op deze manier wordt duidelijk welk bedrag beschikbaar is voor ieders eigen huishouding, en dat geeft rust.

Pensioen
Pensioen is een complex onderwerp. In de wet is uitgelegd hoe je moet omgaan met ouderdomspensioen dat tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Ook voor de omgang met aanwezig partnerpensioen zijn regels. Maar dat wat in de wet staat, is niet altijd de beste oplossing voor jullie situatie. De mediator van De Rivieren Notarissen brengt alle mogelijkheden in kaart en legt deze in begrijpelijke taal uit. Zo krijgen jullie inzicht in de situatie dat jullie met pensioen gaan. Met deze informatie kan een weloverwogen keuze gemaakt worden.

Bij mediation draait het om oplossingen zoeken die bij jullie passen. Wat is voor jullie belangrijk? En dat gaat niet altijd alleen over geld. De mediator van De Rivieren Notarissen begeleidt jullie in dit proces. Goed om te weten dat er binnen het team van De Rivieren Notarissen meerdere medewerkers zijn opgeleid als echtscheidingsmediator.

Een groot voordeel van mediation via De Rivieren Notarissen is dat je één aanspreekpunt hebt voor mediation én het vervolgtraject. Denk daarbij aan de akte van verdeling van de woning, het ontslag van aansprakelijkheid voor de hypotheek, maar ook de overdracht van de aandelen van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) in een BV, of het echtscheidingstestament. Op deze manier voorkom je onnodig tijdverlies en kunnen kosten worden bespaard.

Neem contact met ons op voor een gratis en vrijblijvende kennismaking!

De Rivieren Notarissen is aangesloten bij: