Menu Zoeken 085 - 0220023 Online Dossier
_60A8128 Petra adviseert in bloemenkas

Statuten wijzigen en fusie/splitsing

Wijziging statuten

Soms passen de statuten op een bepaald moment niet meer bij de gang van zaken binnen de rechtspersoon. Wil je bijvoorbeeld dat de bestuursleden op een andere manier worden benoemd, of dat de naam van de rechtspersoon wordt veranderd, of moet het stemrecht op een andere manier worden geregeld? Dan is het tijd voor een statutenwijziging. Ook hiervoor ga je naar de notaris.

In de statuten staat wie het besluit kan nemen om de statuten te wijzigen en welke procedure daarvoor moet worden gevolgd.

De statuten kunnen alleen worden gewijzigd als de procedure goed wordt gevolgd.

De statutenwijziging moet bijna altijd worden vastgelegd in een notariële akte.

Fusie / splitsing

Soms is het fiscaal of juridisch wenselijk is om rechtspersonen samen te voegen (fusie), of om een rechtspersoon op te splitsen in meerdere rechtspersonen (splitsing).

Door een fusie 'smelten' twee of meer rechtspersonen samen tot één rechtspersoon. Deze fusie wordt ook wel aangeduid als ‘juridische fusie’.
De term fusie wordt ook wel gebruikt voor het samengaan van activiteiten van twee bedrijven of organisaties. In dat geval blijven de rechtspersonen afzonderlijk van elkaar bestaan. Dit wordt ook wel een ‘bedrijfsfusie’ genoemd.

Bij een splitsing wordt een rechtspersoon opgedeeld. De bezittingen en schulden van deze rechtspersoon komen door de splitsing toe aan één of meer rechtspersonen. De opgesplitste rechtspersoon kan blijven voortbestaan, of kan door de splitsing ophouden te bestaan.

Ook voor een fusie of splitsing kunt u bij ons terecht.

Veelgestelde vragen

Wat zijn statuten?

Een rechtspersoon heeft statuten. In de statuten staan de ‘spelregels’ van de rechtspersoon. In de statuten staat onder andere ook hoe de rechtspersoon heet, wat voor soort rechtspersoon het is en het doel van de rechtspersoon. Bij de oprichting van de rechtspersoon worden de statuten vastgesteld. De statuten kunnen later met een statutenwijziging worden aangepast.

Wat is een algemene vergadering?

De algemene vergadering is een orgaan van een rechtspersoon. Dit orgaan neemt belangrijke besluiten voor de rechtspersoon. Welke besluiten dit zijn, hangt af van de soort rechtspersoon en de statuten. De deelnemers van de algemene vergadering zijn de leden (vereniging/coöperatie) of de aandeelhouders (besloten vennootschap (bv)/naamloze vennootschap (nv)). Een stichting heeft geen algemene vergadering.

De Rivieren Notarissen is aangesloten bij: