Menu Zoeken 085 - 0220023 Online Dossier
_60A4946

Zakelijke mediation

In allerlei situaties kunnen conflicten ontstaan, bijvoorbeeld tussen aandeelhouders, binnen het bestuur van een stichting of tussen het bestuur en leden van een vereniging. Voor al deze situaties geldt dat veel verschillende mensen er last van hebben. Het is dan ook zaak om, hoe moeilijk ook, een oplossing te vinden waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Mediation is een vorm van conflict bemiddeling die hierop inzet.

Cruciaal bij mediation is dat de deelnemers zelf de uitkomst van het bemiddelingstraject bepalen door met elkaar te praten en te onderhandelen.

De mediator is onpartijdig en neemt geen beslissingen. Hij begeleidt de deelnemers bij het vinden van een oplossing door de gesprekken te structureren en vragen te stellen. De deelnemers bepalen wat voor hen belangrijk is, en wat minder belangrijk.

Samen een oplossing vinden is zeker niet altijd gemakkelijk. Soms zal de ander zich moeten schikken, en soms zal je dat zelf moeten doen. Hoe vervelend dat soms ook kan zijn, op die manier kom je uiteindelijk tot een resultaat waar jullie allemaal mee vooruit kunnen.

Mediation is vrijwillig.

Dat betekent dat je met elkaar om tafel zit met de intentie om uit het conflict te komen, en dat je kunt stoppen wanneer je denkt dat dit niet gaat lukken. Om een oplossing dichterbij te brengen, is het cruciaal dat de deelnemers gemotiveerd zijn. Zitten ze aan tafel ‘omdat het moet’, dan zal mediation weinig opleveren.

Om een conflict tot een einde te brengen is het ten slotte van belang dat de deelnemers zich vrij kunnen uitspreken.

Wat er wordt besproken tijdens de mediationsessies, is daarom vertrouwelijk.

Aan het begin van de mediation ondertekenen zowel de deelnemers als de mediator een mediationovereenkomst waarmee zij toezeggen dat zij de inhoud van de gesprekken niet met anderen zullen delen.

Een notaris als mediator biedt voor jou het voordeel dat hij ook kennis heeft over alle wettelijke regels.

Bij bijvoorbeeld ontvlechtingen binnen bedrijven ontstaat hierdoor een naadloze aansluiting op het vervolgtraject, waarbij bijvoorbeeld de akte van overdracht van aandelen of een splitsing wordt opgesteld. Benieuwd geworden naar mediation bij De Rivieren Notarissen? Bel gerust voor een gratis informatief gesprek

De Rivieren Notarissen is aangesloten bij: