Menu Zoeken 085 - 0220023 Online Dossier
onderneming overdragen

Onderneming overdragen

Als u overweegt om uw onderneming over te dragen, is het verstandig om op tijd juridisch advies in te winnen. Er zijn namelijk vaak verschillende mogelijkheden om uw onderneming over te dragen.

U kunt er voor kiezen om uw onderneming in de vorm van een zogenoemde activa/passiva transactie over te dragen.

Dit is een overdracht van een onderneming waarbij de eigendom van een bedrijf van de ene partij naar de andere overgaat. Het is belangrijk om te weten dat werknemers automatisch mee overgaan naar de nieuwe eigenaar van het bedrijf. Dit is vastgelegd in de Wet Overgang Onderneming en beschermt de werknemers bij veranderingen in de eigendom van het bedrijf. Het is daarom van belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt tussen de oude en nieuwe eigenaar over de overname van het bedrijf en de rechten en plichten van de werknemers. Denk hierbij ook aan garanties die de verkoper en koper kunnen vastleggen.

Een overdracht van een onderneming kan ook plaatsvinden in de vorm van een aandelenoverdracht.

Hierbij gaan de aandelen in de onderneming van de ene aandeelhouder naar de andere. Dit betekent dat de onderneming zelf niet van eigenaar verandert, maar alleen de aandelen. De overdracht van aandelen moet volgens de wet in goede banen worden geleid. Zo moeten de koper en verkoper samen een overeenkomst laten opstellen.

Het is verstandig om ons in te schakelen vóór de overdracht van uw onderneming, zodat alles volgens de regels verloopt.

Veelgestelde vragen

Wat is een aandeelhouder?

Een besloten vennootschap (bv) en een naamloze vennootschap (nv) kennen aandelen en houders van die aandelen: ‘aandeelhouders’. Aan elk aandeel wordt een waarde toegekend, de ‘nominale waarde’. Op basis van deze nominale waarde wordt berekend hoeveel winst op een aandeel wordt uitgekeerd en hoeveel zeggenschap het aandeel geeft in de algemene vergadering.

Moet ik langs de notaris als ik mijn aandelen wil verkopen?

U kunt een koopovereenkomst sluiten zonder tussenkomst van de notaris. Voor het leveren van de aandelen is echter op grond van de wet wel een notariële akte vereist. Het is verstandig om een notaris bij het opstellen van de koopovereenkomst te betrekken.

De Rivieren Notarissen is aangesloten bij: