Menu Zoeken 085 - 0220023 Online Dossier
_60A5681

Levenstestament en volmacht

Mogelijk ben je op een dag geestelijk of fysiek niet meer in staat om je persoonlijke zaken te regelen. Dan is het fijn dat iemand die je vertrouwt dit doet. Dit kan je regelen via een levenstestament of volmacht.

Levenstestament en volmacht

Een ingrijpende operatie, ongeluk of bijvoorbeeld dementie kan ertoe leiden dat je plotseling je financiële, persoonlijke of medische zaken niet meer zelf kunt regelen. Je wordt dan afhankelijk van anderen. Wanneer je zelf invloed wil blijven hebben op wie jouw zaken regelt en hoe deze worden geregeld, is een levenstestament de oplossing. Je neemt met een levenstestament zelf de regie. Zo voorkom je dat familie en vrienden van de ene op de andere dag worden geconfronteerd meteen onverwachte situatie. Is er geen levenstestament, dan moeten de rechter en een gespecialiseerde arts worden ingeschakeld om jouw zaken te regelen. Door wettelijke voorschriften kan hierbij slechts beperkt rekening worden gehouden met jouw persoonlijke wensen.

Wat is een levenstestament

In het levenstestament wijs je één of meerdere vertrouwenspersonen aan die namens jou je financiële, persoonlijke en medische zaken regelen wanneer jij dat niet meer kan. Voor deze vertrouwenspersonen kan je aanwijzingen opnemen – van globale richtlijnen tot precieze instructies. Je vermeldt in een levenstestament bijvoorbeeld hoe jouw vermogen moet worden belegd, of je wel of niet wil worden gereanimeerd en hoe je huisdier moet worden verzorgd.

Een levenstestament bestaat uit twee volmachten:

  • een volmacht voor de financiële zaken
  • een volmacht voor de medische en persoonlijke zaken.

Je kan ook alleen een volmacht voor de financiële zaken laten opstellen. Bij een levenstestament kan je alles door één vertrouwenspersoon laten regelen, maar het is ook mogelijk om twee vertrouwenspersonen aan te wijzen: één voor de financiële zaken, één voor de medische en persoonlijke zaken. Ten slotte is het mogelijk om in een levenstestament een toezichthouder te benoemen. Hij houdt in de gaten of de vertrouwenspersoon zijn taken naar behoren uitvoert.

Wil je een levenstestament of volmacht laten maken? Dan is het belangrijk dat je wilsbekwaam bent, oftewel: dat je zelfstandig beslissingen kan nemen en de gevolgen daarvan begrijpt. De Rivieren Notarissen licht je graag verder in over de mogelijkheden van een levenstestament of volmacht. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Levenstestament en volmacht

_60A8519

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament?

Een levenstestament bevat bepalingen die enkel gelden tijdens leven. Een testament treedt pas in werking op het moment van overlijden.

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een volmacht waarin u iemand aanwijst die u onvoorwaardelijk vertrouwt. Deze persoon kan dan voor u optreden in het geval dat u dit zelf niet meer kunt door bijvoorbeeld ouderdom, ziekte of door een ongeluk. De persoon die u heeft benoemt mag dan namens u handelen op financieel gebied. Wanneer u dit wenst kan die persoon ook medische beslissingen nemen.

Wie benoem je in een levenstestament?

In een levenstestament kun je één persoon benoemen tot gevolmachtigde, bijvoorbeeld je partner. Je kunt er ook voor kiezen om meerdere personen te benoemen, bijvoorbeeld je partner en je kinderen. Het is natuurlijk ook mogelijkheid om een goede bekende te benoemen tot gevolmachtigde.

Het is belangrijk dat u de persoon die u tot gevolmachtigde wenst te benoemen volledig vertrouwt.

Hoe treedt een levenstestament in werking

Een levenstestament kan direct in werking treden. Dit betekent dat de gevolmachtigde een afschrift of uittreksel van het levenstestament door de volmachtgever of door zijn notaris ter hand wordt gesteld. Met deze volmacht kan de gevolmachtigde de volmachtgever vertegenwoordigen voor alle in het levenstestament (levensvolmacht) beschreven handelingen.

Een levenstestament kan ook directe werking krijgen en feitelijk klaar liggen om gebruikt te gaan worden. Het levenstestament ligt, zolang deze niet wordt gebruikt, in de kluis van de notaris waar dit testament is opgesteld en is, zo als dit wordt genoemd, "onder berusting van de notaris". Wanneer de gevolmachtigde naar zijn/haar oordeel van mening is dat de volmachtgever niet meer zelfstandig zijn/haar zaken kan regelen, dan kan de gevolmachtigde de notaris verzoeken om de volmacht af te geven. Zij vragen dan om een afschrift of uittreksel van de opgestelde akte. Met dit afschrift of uittreksel kan de gevolmachtigde rechtshandelingen uit naam van de volmachtgever gaan verrichten. De notaris zal na dat dit verzoek is gedaan de volmachtgever voor zoveel als mogelijk binnen een week in kennis stellen van de voorgenomen afgifte (kennisgeving doen) dan wel zo spoedig mogelijk als de afgifte geen uitstel mag hebben. De volmachtgever krijgt op deze manier de gelegenheid om te reageren. Indien de volmachtgever het niet eens mocht zijn met de afgifte door de notaris dan heeft hij de gelegenheid om indien hij dit wenst de volmacht in te trekken. Belangrijk bij de keuze voor onder berusting is dat de volmacht als hoofdregel dus wordt afgegeven maar dat indien de volmachtgever dit niet wil hij de volmacht alsnog kan intrekken. Doet de volmachtgever dus niets doet kan hij door fysieke of psychische omstandigheden niets meer doen, dan wordt de volmacht gewoon afgegeven.

Het levenstestament kan ook in werking treden nadat een arts heeft vastgesteld dat de volmachtgever zelf niet meer in staat is om zijn/haar zaken van welke aard dan ook te regelen. Artsen zijn vaak terughoudend bij het verstrekken van dit soort verklaringen. Dit kan soms praktische problemen opleveren als de artsenverklaring niet of slechts na lange tijd wordt verkregen.

De Rivieren Notarissen is aangesloten bij: