Menu Zoeken 085 - 0220023 Online Dossier
juridisch advies voor stichting en vereniging

Stichting en vereniging

Heb je een stichting of vereniging opgericht, of wil je er een gaan oprichten? Dan is hulp van een notaris aan te bevelen en soms zelfs noodzakelijk. De Rivieren Notarissen weet precies waar je op moet letten.

Stichting

Een stichting is een rechtspersoon. De meeste stichtingen worden opgericht om een goed doel te realiseren. Hierbij kun je denken aan het stimuleren van culturele activiteiten, het bieden van hulp aan specifieke doelgroepen of andere goede doelen zoals het opvangen van verwaarloosde dieren.

Voor het oprichten van een stichting heb je altijd een notaris nodig.

De notaris stelt de oprichtingsakte op. Hiermee roep je de stichting officieel in het leven en bepaal je de statuten. Dit zijn de regels, die ervoor moeten zorgen dat alles vlot verloopt.

Bij een stichting is er minimaal één bestuurder.
Je bent verplicht om de stichting in te schrijven in het handelsregister. Een bestuurder is niet aansprakelijk voor verplichtingen van de stichting. Als de bestuurder zijn taak niet goed uitvoert, kan hij wel aansprakelijk worden gesteld.

De stichting gebruikt haar geld voor het doel dat in de statuten staat. De stichting heeft geen aandeelhouders en geen leden. Er mag winst worden gemaakt zolang het geld wordt besteed aan het doel uit de statuten.

Vereniging

Een verenigingheeft in tegenstelling tot een stichting wél leden. Deze leden hebben een gedeelde interesse, levensbeschouwing of hobby, zoals zingen, mountainbiken of vogelspotten.

Naast leden heeft een vereniging een bestuur. Er zijn minimaal twee leden en er is minimaal één bestuurder. Het is ook mogelijk dat één persoon tegelijkertijd lid en bestuurder is.
Het bestuur van de vereniging verricht handelingen voor de vereniging en is verantwoordelijk voor wat de vereniging doet. De leden bepalen wie er bestuurder wordt. Een vereniging kun je oprichten zonder notariële akte. In dat geval is de bestuurder aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging.

Het is ook mogelijk om de statuten van de vereniging in een notariële akte vast te leggen. Dan is de bestuurder niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging.

Als de bestuurder zijn taak niet goed uitvoert, kan hij alsnog aansprakelijk worden gesteld.
Een vereniging kun je inschrijven in het handelsregister. Dat is verplicht als de statuten in een notariële akte zijn opgenomen.

Wanneer je kiest voor een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, stelt de notaris een oprichtingsakte op. Hiermee roep je de vereniging officieel in het leven en bepaal je de statuten. Dit zijn de regels, die ervoor moeten zorgen dat alles vlot verloopt.

De Rivieren Notarissen geeft je alle benodigde informatie, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Stichting of vereniging oprichten

Kind met begeleider op turnmat

Veelgestelde vragen

Wat is een ANBI?

ANBI staat voor ‘Algemeen nut beogende instelling’. Een ANBI heeft belastingvoordelen. Zo betaalt een ANBI geen schenkbelasting of erfbelasting. Voor de persoon die de schenking doet, kunnen er belastingvoordelen zijn als de ontvanger een ANBI is.

Aan welke voorwaarden een ANBI moet voldoen, staat op de website van de Belastingdienst

Wat zijn statuten?

Een rechtspersoon heeft statuten. In de statuten staan de ‘spelregels’ van de rechtspersoon. In de statuten staat onder andere ook hoe de rechtspersoon heet, wat voor soort rechtspersoon het is en het doel van de rechtspersoon. Bij de oprichting van de rechtspersoon worden de statuten vastgesteld. De statuten kunnen later met een statutenwijziging worden aangepast.

Wat is een algemene vergadering?

De algemene vergadering is een orgaan van een rechtspersoon. Dit orgaan neemt belangrijke besluiten voor de rechtspersoon. Welke besluiten dit zijn, hangt af van de soort rechtspersoon en de statuten. De deelnemers van de algemene vergadering zijn de leden (vereniging/coöperatie) of de aandeelhouders (besloten vennootschap (bv)/naamloze vennootschap (nv)). Een stichting heeft geen algemene vergadering.

Wat houdt de bestuurdersfunctie in?

Een bestuurder is de (rechts)persoon die het bestuur voert over een rechtspersoon. De bestuurder verricht handelingen voor een rechtspersoon en is verantwoordelijk voor dat wat die rechtspersoon doet.

Wat is een handelsregister?

De kamer van koophandel houdt het handelsregister. Het is verplicht om een bedrijf of rechtspersoon in dit register in te schrijven. In het handelsregister is onder andere opgenomen wat het adres is van een bedrijf of rechtspersoon, welke activiteiten worden verricht en wie er namens een bedrijf of rechtspersoon handelingen mag verrichten.

Wat is een UBO?

Een UBO is een ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van een organisatie, of de uiteindelijke beslissingen daarover neemt. Het is verplicht voor een rechtspersoon om haar UBO's in dit register in te schrijven.

Wat houdt een boekjaar in?

Een boekjaar is de periode waarover financiële overzichten worden opgemaakt. Het boekjaar kan gelijk zijn aan een kalenderjaar, maar dat hoeft niet. Het boekjaar blijkt uit de statuten van de rechtspersoon.

De Rivieren Notarissen is aangesloten bij: