Menu Zoeken 085 - 0220023 Online Dossier
_60A3123 Danique en Bart selfie op berg 2

Woning kopen

Wil je een woning kopen? Dan is het belangrijk om op een aantal zaken te letten. De Rivieren Notarissen voorziet je hierbij graag van advies.

Wanneer je een huis koopt, wil je niet pas na de overdracht ontdekken dat de vloer rot is, of dat de verwarmingsketel lekt. Zowel koper als verkoper hebben hierin een taak. De verkoper heeft een zogenoemde informatieplicht: hij is verplicht om de koper te informeren over de gebreken aan de woning. De koper heeft daarentegen een onderzoeksplicht: hij moet zelf informeren naar mogelijke gebreken en eventueel een bouwtechnische keuring laten doen.

Vereniging van Eigenaren

Waar je bij de koop op moet letten, is ook afhankelijk van het type woning. Koop je bijvoorbeeld een appartement, dan word je ook lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE).Deze behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle appartementseigenaren. Het is slim om van tevoren te informeren naar de verantwoordelijkheden van de bewoners, de huisregels in het gebouw en de onderhoudskosten van de gemeenschappelijke ruimtes.

Koop je een nieuwbouwwoning, dan verloopt alles iets anders dan bij de koop van een bestaande woning. Je betaalteen koopsom voor de grond waar de woning op komt, en een aanneemsom voorde bouw van het huis. Naast een koopcontract is er bovendien een aanneemovereenkomst, waarin staat wat de aannemer gaat bouwen, wanneer dat wordt opgeleverd en wanneer je wat moet betalen. Het is goed om hier kritisch naar te kijken, eventueel met hulp van de notaris. Ten slotte betaal je bij een nieuwbouwwoning meestal geen notariskosten voor de overdracht, wel betaal je notariskosten voor de hypotheekakte. Men spreekt dan van een overdracht ‘vrij op naam’.

Een woning kopen met erfpacht

Wanneer je een woning met erfpacht koopt, krijg je het recht om een stuk grond en de woonruimte daarop te gebruiken. Deze blijven echter in het bezit van de eigenaar. Voor het gebruik van de grond en woning betaal je jaarlijks een vergoeding, oftewel canon, aan de eigenaar. Ook zijn er aan een woning met erfpacht zogenoemde erfpachtvoorwaarden verbonden. Hierin staat bijvoorbeeld informatie over de duur van de erfpacht en de opzegmogelijkheden. Vaak zijn deze lastig leesbaar. De Rivieren Notarissen voorziet je graag van een deskundig, onafhankelijk advies.

_60A3090 Danique en Bart lachen

De Rivieren Notarissen is aangesloten bij: