Menu Zoeken 085 - 0220023 Online Dossier
Mariska met drone

Woning verkopen

Bij het verkopen van een woning is het goed om met eenaantal zaken rekening te houden. De Rivieren Notarissen voorziet je hierbij graag van advies.

Als verkoper heb je een informatieplicht. Dat betekent dat je verplicht bent om de koper op de hoogte te brengen van alles dat invloed kan hebben op de waarde van het huis, of een verkoop in de toekomst in de weg kan staan. Je moet de koper dus vertellen welke gebreken de woning heeft. Wanneer je dat niet doet, en de koper ontdekt deze na de overdracht, kan hij de schade op jou verhalen. De koper heeft hierin ook een rol: hij moet onderzoeken in welke staat het huis verkeert.

Wanneer je een woning met erfpacht verkoopt, moet je de koper ook op de hoogte brengen van de erfpachtvoorwaarden. Hierin staat bijvoorbeeld hoeveel de jaarlijkse canon is en tot wanneer de erfpacht loopt. Verkoop je een woning met een huisvestingsvergunning? Dan is een toestemming van de gemeente nodig om in de betreffende gemeente te mogen wonen. Als verkoper ben je verplicht de koper hierop te wijzen.

Royementsakte via de notaris

Bij het verkopen van een woning hoort ook het aflossen van de hypothecaire geldlening. Ook moet de verbonden hypotheek bij het Kadaster worden verwijderd, dat wordt ‘doorhalen’ genoemd. Het doorhalen van de hypotheek gebeurt bij de notaris via een royementsakte. Levert de verkoop van de woning te weinig op om de hypotheek af te lossen en kan je zelf niet bijbetalen, dan moet er naar een oplossing worden gezocht. Als er een schuld blijft bestaan, ook wel ‘restschuld’ genoemd, kan de hypotheek namelijk niet worden doorgehaald. De Rivieren Notarissen voorziet je hierbij graag van advies. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Stephan en Ruud in nieuwbouwwoning

De Rivieren Notarissen is aangesloten bij: