Menu Zoeken 085 - 0220023 Online Dossier
Kozakken girls voor de trap

Mediation

Ook op het gebied van mediation kun je bij De Rivieren Notarissen terecht. Heb je een conflict in je relatie, bedrijf of familie? Onze mediators begeleiden jullie bij het vinden van een oplossing waar iedereen mee verder kan.

Mediation

Zowel in je werk- als privésituatie kunnen conflicten ontstaan. Ruzie over een erfenis, hoog oplopende spanningen rondom een scheiding, of onenigheid over een bedrijfsoverdracht. Voor al deze situaties geldt dat veel verschillende mensen er last van hebben. Het is dan ook zaak om, hoe moeilijk ook, een oplossing te vinden waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Tussenkomst van een mediator

Mediation is een vorm van conflict bemiddeling die hierop inzet. Cruciaal bij mediation is dat de deelnemers zelf de uitkomst van het bemiddelingstraject bepalen door met elkaar te praten en te onderhandelen. De mediator is onpartijdig en neemt geen beslissingen. Hij begeleidt de deelnemers bij het vinden van een oplossing door de gesprekken te structureren en vragen te stellen. De deelnemers bepalen wat voor hen belangrijk is, en wat minder belangrijk.

Samen een oplossing vinden is zeker niet altijd gemakkelijk. Soms zal de ander zich moeten inschikken, en soms zal je dat zelf moeten doen. Hoe vervelend dat soms ook kan zijn, op die manier kom je uiteindelijk tot een resultaat waar jullie allemaal mee vooruit kunnen.

Mediation is vrijwillig. Dat betekent dat je met elkaar om tafel zit met de intentie om uit het conflict te komen, en dat je kunt stoppen wanneer je denkt dat dit niet gaat lukken. Om een oplossing dichterbij te brengen, is het cruciaal dat de deelnemers gemotiveerd zijn. Zitten ze aan tafel ‘omdat het moet’, dan zal mediation weinig opleveren.

De mediationovereenkomst

Om een conflict tot een einde te brengen is het ten slotte van belang dat de deelnemers zich vrij kunnen uitspreken. Wat er wordt besproken tijdens de mediationsessies, is daarom vertrouwelijk. Aan het begin van de mediation ondertekenen zowel de deelnemers als de mediator een mediationovereenkomst waarmee zij toezeggen dat zij de inhoud van de gesprekken niet met anderen zullen delen.

Een notaris als mediator biedt voor jou het voordeel dat hij ook kennis heeft over alle wettelijke regels. Bij bijvoorbeeld scheidingen ontstaat hierdoor een naadloze aansluiting op het vervolgtraject, waarbij de akte van verdeling wordt opgesteld. Benieuwd geworden naar mediation bij De Rivieren Notarissen? Bel gerust voor een gratis informatief gesprek.

Mediation

_60A9981

Veelgestelde vragen

Wat is mediation?

Bij mediation probeer je samen met de andere partij tot afspraken te komen over een bepaalde kwestie, onder begeleiding van een mediator. Deze zorgt ervoor dat je kunt vertellen wat je dwars zit, dat je elkaar weer kunt horen en er samen uitkomt. Ieders behoeften, zorgen en wensen komen op tafel en worden zorgvuldig afgestemd. Een mediator van De Rivieren Notarissen heeft bovendien de kennis en ervaring die nodig is om je inzicht te geven in alles waar je samen een besluit over moet nemen, juridisch, financieel en fiscaal.

Waarom zouden we voor mediation kiezen?

Je hoeft het niet persé met elkaar eens te zijn, maar door met elkaar het gesprek aan te gaan heb je invloed op de uitkomst. Bij oplossingen wordt vooral gekeken naar de toekomst in plaats van het verleden. En een samen gemaakte afspraak zal ook beter bij jullie passen. Samen in gesprek gaan in plaats van kiezen voor ieder een advocaat betekent ook dat je tijd en daarmee geld bespaart.

Wanneer is mediation niet geschikt?

Mediation is vrijwillig. Beide partners moeten hieraan mee willen werken. Als een van de partijen absoluut geen mediation wil of er is geen ruimte of bereidheid om te onderhandelen, werkt mediation niet. Mediation is ook niet geschikt als een van de partners zijn belangen niet goed kan behartigen of door emoties zich niet goed kan uitspreken. Soms helpt het wel als je begeleid wordt door iemand, een familielid of een goede vriend bijvoorbeeld. We spreken dan van tevoren af welke rol deze persoon heeft. Mag deze namens jou spreken of dient zijn aanwezigheid om achteraf het gesprek te kunnen reproduceren.

Wat gebeurt er als we er samen niet uitkomen?

Ieder van de deelnemers, ook de mediator, kan het mediationtraject beëindigen. Bijvoorbeeld omdat er onvoldoende voortgang is. Of partijen zijn niet bereid elkaar tegemoet te komen in hun afspraken en blijven vasthouden aan de eigen standpunten. Op zo'n moment kun je niet anders dan de kwestie voorleggen aan een rechter. Zijn er tussentijds afspraken gemaakt, maar zijn deze niet vastgelegd, of is daarbij niet vermeld dat ze blijven bestaan indien de mediation tussentijds eindigt, dan begin je weer geheel van voren af aan. Alle informatie die in het mediationtraject ter sprake is gekomen valt namelijk onder de geheimhouding. Deze kan dus niet ingebracht worden in een gerechtelijke procedure. Dat is ook fijn om te weten want juist in een mediationtraject kun je alle mogelijke oplossingen inbrengen. Je wordt er niet aan gehouden als een traject tussentijds beëindigd wordt. Dat maakt dat je je kaarten niet tegen de borst hoeft te houden. Je kunt vrijuit van gedachten wisselen met elkaar.

Waarom een notaris als mediator?

Een groot voordeel van mediation via een notaris is dat je één aanspreekpunt hebt voor mediation én het vervolgtraject. Denk daarbij aan de akte van verdeling van een woning maar ook de overdracht van de aandelen van een bedrijf en niet te vergeten het echtscheidingstestament. Met mediation via de De Rivieren Notarissen voorkom je onnodig tijdverlies en kunnen kosten worden bespaard.

Hoe kan ik een scheiding aanvragen?

Voor een scheiding moet een verzoek worden gedaan bij de Rechtbank, want alleen een rechter kan de ontbinding van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap uitspreken. Het verzoekschrift moet worden ingediend door een advocaat. Maar voordat je zover bent is het verstandig met elkaar, onder begeleiding van een mediator, afspraken te maken en deze vast te leggen in een ouderschapsplan en/of scheidingsconvenant.

Kan ik scheiden zonder rechter?

Wanneer er sprake is van een geregistreerd partnerschap en jullie hebben geen kinderen, dan kan de ontbinding van het geregistreerd partnerschap ook via een notaris of advocaat geregeld worden.

Scheiden of uit elkaar gaan: wat moet ik regelen?

Wanneer jullie uit elkaar gaan moeten er afspraken gemaakt worden over heel veel onderwerpen. Voor de kinderen moet een ouderschapsplan opgesteld worden. Hierin wordt niet alleen vastgelegd hoe jullie de zorg van de kinderen gaan verdelen, maar spreken jullie ook af hoe jullie omgaan met de kosten van de kinderen, hoe jullie elkaar gaan informeren en raadplegen over de kinderen en niet onbelangrijk, hoe zijn de kinderen betrokken bij het ouderschapsplan? Want hoewel zij niet beslissen is het wel belangrijk dat zij hun stem kunnen laten horen.

Er moeten ook afspraken gemaakt worden over financiële zaken, over gezamenlijke bezittingen en schulden, misschien hebben jullie samen een eigen woning. En hoe zit het met de financiële situatie na scheiding, partneralimentatie en zijn er overheidstegemoetkomingen waar je een beroep op kunt doen? Ook over het pensioen moeten afspraken gemaakt worden. Complexe onderwerpen. Prettig dat er iemand is die jullie in dit traject bijstaat, zowel in emotioneel opzicht als bij de juridische, financiële en fiscale vragen.

De Rivieren Notarissen is aangesloten bij: