Menu Zoeken 085 - 0220023 Online Dossier
_60A6020

Stichting of vereniging oprichten

Heb je een stichting of vereniging opgericht, of wil je er een gaan oprichten? Dan is hulp van een notaris aan te bevelen en soms zelfs noodzakelijk. De Rivieren Notarissen weet precies waar je op moet letten.

De meeste stichtingen worden opgericht om een goed doel te realiseren. Hierbij kun je denken aan het stimuleren van culturele activiteiten, het bieden van hulp aan specifieke doelgroepen of andere goede doelen zoals het opvangen van verwaarloosde dieren. Een stichting is een rechtspersoon, die geen leden heeft en winst mag maken zolang het geld wordt besteed aan het doel van de stichting. Een vereniging is ook een rechtspersoon, die wél leden heeft. Deze leden hebben een gedeelde interesse, levensbeschouwing of hobby, zoals zingen, mountainbiken of vogelspotten.

Wel of niet aansprakelijk: kies de juiste rechtsvorm

Voor het oprichten van een stichting heb je altijd een notaris nodig. Dit geldt ook voor het oprichten van een vereniging met een volledige rechtsbevoegdheid. Bij de keuze voor een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid heb je als bestuurder de persoonlijke aansprakelijkheid met je privévermogen uitgesloten. Daarnaast kan worden gekozen voor een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Hierbij ben je als bestuurder wel aansprakelijk met jouw privévermogen. De notaris van de Rivieren Notarissen adviseert je over wat voor jouw vereniging een passende vorm is.

De rol van de notaris

Wanneer je kiest voor een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, stelt de notaris een oprichtingsakte op. Hiermee roep je de stichting of vereniging officieel in het leven en bepaal je de statuten. Dit zijn de regels, die ervoor moeten zorgen dat alles vlot verloopt.

Soms passen de statuten op een bepaald moment niet meer bij de gang van zaken binnen de stichting of vereniging. Wil je bijvoorbeeld dat de bestuursleden op een andere manier worden benoemd, moet de naam van de vereniging worden veranderd, of moeten de financiën op een andere manier worden geregeld? Dan is het tijd voor een statutenwijziging. Ook hiervoor ga je naar de notaris. Hij stelt een nieuwe akte op, met de nieuwe statuten.

Ook bij conflicten binnen het bestuur van een stichting of vereniging, of wanneer een stichting of vereniging wordt ontbonden, kan advies van de notaris van pas komen. Neem vrijblijvend contact met ons op. De Rivieren Notarissen geeft je alle benodigde informatie, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Kind met begeleider op turnmat

De Rivieren Notarissen is aangesloten bij: