Menu Zoeken 085 - 0220023 Online Dossier
juridisch advies in de scheepvaart

De zaken goed regelen bij aankoop van een schip

De zaken goed regelen, dat willen Kees en Yvonne graag doen. Op een mooie dag in april komen zij bij mij op kantoor voor advies.

Kees is 28 jaar en komt uit een echte binnenvaart familie, Yvonne is 27 jaar en wist niets van schepen totdat ze Kees 4 jaar geleden leerde kennen. Kees vaart al jaren samen met zijn ouders op hun schip en kent inmiddels de kneepjes van het vak. Kees en Yvonne vinden dat het tijd is om de volgende stap te zetten en hebben besloten om zelf een schip te kopen. Nadat zij veel om zich heen hebben gekeken, willen ze een nieuw binnenschip laten bouwen bij een scheepswerf in Friesland. De bouwovereenkomst is al gesloten. Daarnaast hebben ze een bank bereid gevonden om hen een lening te verstrekken. Een voorwaarde voor de lening is dat er een recht van hypotheek op het schip gevestigd wordt. Kees en Yvonne willen weten hoe het nu verder gaat.

Teboekstelling en levering
Ik leg hen uit dat een schip vaak tot het einde van de bouw eigendom blijft van de werf. Als de werf failliet gaat, gaat een schip in aanbouw mee in het faillissement.

Om dit te voorkomen is het advies om het schip in aanbouw alvast te laten opnemen in de openbare registers bij het Kadaster, de zogenaamde teboekstelling.

Hierdoor ligt vast wie de eigenaar van het schip in aanbouw is.

Zodra dit is gebeurd krijgt het schip een uniek nummer; dit wordt een brandmerk genoemd. Dit brandmerk wordt in de romp van het schip gebeiteld.

Op deze manier worden Kees en Yvonne eigenaar van het schip in aanbouw en valt het bij een faillissement van de werf niet in de faillissementsboedel.

Na deze teboekstelling kan het schip alleen nog maar van eigenaar verwisselen door een notariële akte van levering en de inschrijving van een afschrift van die akte bij het Kadaster.

Hypotheek

Terecht vragen Kees en Yvonne hoe het gaat met de betaling van de bouwsom. Hier komen de geldlening van de bank en het hypotheekrecht om de hoek kijken.

Zodra het schip te boek is gesteld, kan er een hypotheekrecht worden gevestigd op het schip. De bank krijgt hierdoor zekerheid dat het geld wat zij aan Kees en Yvonne uitlenen uiterlijk bij de verkoop van het schip weer terugbetaald wordt.

Het vestigen van een hypotheek bestaat uit het opstellen van een notariële akte gevolgd door een inschrijving bij het Kadaster.

Bij een schip in aanbouw moet bij de inschrijving bij het Kadaster ook nog een verklaring worden meegestuurd dat het schip nog niet voltooid is.

Overdrachtsbelasting?

Kees en Yvonne willen ook weten of zij bij de aanschaf van het schip overdrachtsbelasting moeten betalen. Ik kan hen geruststellen dat speelt hierbij niet, omdat schepen niet onder de reikwijdte van deze belasting vallen. Het blijft dus bij omzetbelasting over de bouwsom.

Testamenten en levensvolmachten

Tijdens het gesprek vertelt Yvonne ook dat ze in verwachting is. Daarom willen Kees en zij graag de zorg voor de langstlevende en de kinderen regelen net als de fiscale kant van de afwikkeling van de nalatenschap. Ik leg uit dat we dit in een testament kunnen zetten.

Ten slotte willen Kees en Yvonne graag zaken vastleggen voor het geval dat één van hen niet meer wilsbekwaam is. Ze willen graag dat de ander op dat moment alle zaken kan regelen die nodig zijn. Hiervoor zullen we levensvolmachten opmaken.

Kees en Yvonne gaan tevreden naar huis, want ze weten dat hun zaken goed geregeld zijn.

Tip 1 : Regel bij een schip in aanbouw altijd een teboekstelling.
Tip 2: Ga op tijd langs bij uw (scheeps-)notaris!

Ga naar Blog overzicht

Zo houden we je op de hoogte

De Rivieren Notarissen is aangesloten bij: