Menu Zoeken 085 - 0220023 Online Dossier
_60A8000 Cyriel, Jolanda en peuter

Wie heeft het laatste woord

Wie heeft het laatste woord?

Wat betekent uw overlijden voor uw nabestaanden? Met deze vraag zult u niet iedere dag bezig zijn, maar weten dat alles goed geregeld is voor het geval u er niet meer bent, geeft een gerust gevoel. Wie heeft dan het laatste woord? Bent u dat zelf in uw testament of laat u het aan de wet over?

De wet regelt een aantal zaken, bijvoorbeeld wie uw erfgenamen zijn als u dit niet heeft vastgelegd in uw testament. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, is uw echtgenoot dan wel geregistreerd partner uw enig erfgenaam. Wanneer er kinderen zijn, zullen ook zij optreden als erfgenamen. Indien u ongehuwd bent en geen kinderen heeft, zullen uw ouders, (half-)broers en (half-)zussen van u erven. Dit betekent dat voor samenwoners de wet geen basisregeling heeft getroffen en dat de partner geen erfgenaam is.

Daarnaast houdt de wet ook geen rekening met uw persoonlijke situatie. Wanneer u bijvoorbeeld in scheiding ligt op het moment van overlijden, is het mogelijk dat uw 'bijna-ex' toch van u erft. Het opstellen van een testament kan dit voorkomen.

Voor een groot aantal mensen voldoet de wettelijke regeling aan hun wensen, maar een testament kan ook voor hen voordelen bieden. Naast dat u uw eigen erfgenamen kunt kiezen, kunt u in uw testament een executeur-afwikkelingsbewindvoerder aanwijzen die de administratieve afwikkeling van uw erfenis regelt. Dit is praktisch wanneer er meerdere erfgenamen zijn en op deze manier wordt onenigheid tussen de erfgenamen of een langdurige afwikkeling voorkomen. U kunt ook de notaris benoemen tot executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Ook kan uw testament invloed hebben op het uitstellen of besparen van erfbelasting en kan er een clausule worden opgenomen voor de zorgbijdrage. Deze clausule zorgt ervoor dat de langstlevende ouder die in het verpleeg- of verzorgingshuis wordt opgenomen, niet de erfenis van de kinderen moet 'opeten'.

Wanneer u in het verleden een zogenaamd "langstlevende testament" heeft opgemaakt, is het van belang dit testament te laten controleren, omdat veelal de voorwaarden en bepalingen gedateerd zouden kunnen zijn. Deze "langstlevende testamenten" zijn in het verleden op verschillende manieren gemaakt en deze verschillende vormen zijn niet allemaal even voordelig voor de erfbelasting. Om ongewenste effecten van uw testament te voorkomen, kan het testament in veel gevallen beter worden vernieuwd.

Wenst u een testament te laten opstellen dan wel uw bestaande testamenten te laten controleren, neem dan gerust contact op met één van onze juristen voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek. Zij staan u graag te woord.

Ga naar Actueel overzicht

Zo houden we je op de hoogte

De Rivieren Notarissen is aangesloten bij: