Menu Zoeken 085 - 0220023 Online Dossier
_60A8000

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

17 maart 2021

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr)

Op 1 juli 2021 treedt de Wbtr in werking. Met deze wet worden de regelingen voor bestuur en toezicht voor de diverse rechtspersonen aangevuld, verduidelijkt en zoveel mogelijk geüniformeerd. Een aantal zaken waren al mogelijk voor alle rechtspersonen, zoals het instellen van een toezichthoudend orgaan en een monistisch bestuursmodel (= bestuur en toezicht in één orgaan), maar deze zaken waren niet expliciet in de wet geregeld voor verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen (owm). Met de Wbtr komt hiervoor nu een wettelijke basis. Daarnaast wordt de taakvervulling door bestuurders en toezichthouders en de aansprakelijkheid in geval van onbehoorlijke taakvervulling geüniformeerd. Ook de bestuurders en toezichthouders van verenigingen, stichtingen, coöperaties en owm moeten zich immers net als de bestuurders en toezichthouders van bv's en nv's richten naar het belang van de rechtspersoon. Voor het geval sprake is van tijdelijke of blijvende afwezigheid van één of meerdere bestuurders of toezichthouders van een rechtspersoon kunnen hiervoor bepalingen worden opgenomen in de statuten. Als dit laatste voor alle bestuurders geldt móeten hiervoor bepalingen worden opgenomen in de statuten.

Naast voornoemde punten bevat de Wbtr ook regelingen over tegenstrijdig belang, ontslag van bestuurders en toezichthouders en meervoudig stemrecht. Zo zorgt de inwerkingtreding van de Wbtr met name voor verenigingen, stichtingen, coöperaties en owm, maar ook voor bv's en nv's voor enkele belangrijke wijzigingen. Wilt u meer informatie of wilt u controleren of uw statuten voldoen aan de nieuwe wetgeving? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op, wij helpen u graag!

Ga naar Actueel overzicht

Zo houden we je op de hoogte

De Rivieren Notarissen is aangesloten bij: