Menu Zoeken 085 - 0220023 Online Dossier
_60A5392

Wat te doen na een overlijden?

13 april 2021

Wat te doen na een overlijden?

Na het overlijden van uw naaste, dient er veel geregeld te worden. Er komt veel op u af.

Nadat er een uitvaartverzorger is ingeschakeld en hij aangifte heeft gedaan van het overlijden bij de gemeente, ontvangt u een akte van overlijden. De eerste stap die daarna gezet dient te worden, is de bank bellen om de rekeningen te laten blokkeren. Hierdoor kan er niemand bij de rekening en kan er ook geen geld uit de nalatenschap verdwijnen. Uiteraard zullen er wel rekeningen betaald moeten worden en dient de rekening uiteindelijk te worden gedeblokkeerd. De bank zal dan vaak vragen om een verklaring van erfrecht, die kunt u laten opmaken bij een notaris.

De notaris dient voor het opstellen van de verklaring van erfrecht te controleren of er een testament is opgesteld door de overledene. Hij raadpleegt hiervoor het Centraal Testamentenregister. Indien er een testament is, zal snel duidelijk zijn wie de erfgenamen zijn. Wanneer een testament ontbreekt, blijkt uit de wet wie de erfgenamen zijn. De notaris zal de erfgenamen aanschrijven.

De erfgenamen kunnen een keuze maken in de wijze waarop zij de nalatenschap willen aanvaarden: zuiver of beneficiair. Wanneer u vermoedt of zeker weet dat er schulden zijn, adviseren wij u om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Het voordeel is dat u daarmee wordt beschermd tegen (bijna) alle schulden uit de nalatenschap. Bij zuivere aanvaarding moet u, als de nalatenschap niet groot genoeg is om de schulden van de nalatenschap te betalen, deze schulden zelf uit eigen middelen betalen.

In vrijwel alle testamenten wordt tegenwoordig een executeur aangewezen. De executeur is de uitvoerder van het testament en zal om te beginnen de begrafenis of crematie regelen. Daarnaast zal hij de nalatenschap beheren en kan hij ook worden aangewezen voor de volledige boedelafwikkeling. Dit betreft bijvoorbeeld de verkoop van de woning en het doen van aangifte erfbelasting. In het testament kan ook de notaris als executeur-afwikkelingsbewindvoerder zijn benoemd. Dit kan onenigheid tussen de erfgenamen of een langdurige afwikkeling voorkomen.

Wilt u hier mee over weten, kunt u een afspraak met één van onze juristen. Zij staan u graag te woord.

Ga naar Actueel overzicht

Zo houden we je op de hoogte

De Rivieren Notarissen is aangesloten bij: