Menu Zoeken 085 - 0220023 Online Dossier
_60A5392

Vergaderen tijdens Corona

2 juni 2020

Vergaderen tijdens corona

Vanwege het coronavirus is het voor bv's, nv's, verenigingen en de coöperatie niet mogelijk om met een onbeperkt aantal personen bijeen te komen om te vergaderen. Om te voorkomen dat zij hierdoor in de problemen komen en werkzaamheden niet kunnen worden voortgezet, is tot in ieder geval 1 september 2020 spoedwetgeving van kracht. Deze spoedwetgeving maakt het onder meer voor genoemde rechtspersonen mogelijk te vergaderen door middel van digitale/elektronische communicatiemiddelen, ook als deze mogelijkheid niet in de statuten is opgenomen.

Om ervoor te zorgen dat besluiten rechtsgeldig worden genomen blijft het van belang aan de in de statuten opgenomen termijnen en overige vereisten met betrekking tot het oproepen en houden van een vergadering te voldoen. Daarnaast gelden nu aanvullende vereisten waaraan dient te worden voldaan. Zo dient bij de oproeping van de vergadering te worden vermeld dat de vergadering niet in fysieke vorm plaatsvindt en dat uitsluitend via een elektronisch communicatiemiddel kan worden deelgenomen en gestemd. Bovendien dienen aandeelhouders/leden tot in ieder geval 72 uur voorafgaand aan de vergadering in de mogelijkheid te worden gesteld om vragen te stellen en dienen de antwoorden op de vragen op of vóór de vergadering aan de aandeelhouders/leden kenbaar gemaakt te worden. Zo zijn er diverse vereisten en aandachtspunten om in acht te nemen.

Wilt u meer informatie of wenst u de statuten te wijzigen zodat vergaderingen in de toekomst vaker elektronisch kunnen plaatsvinden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij helpen u graag!

Ga naar Actueel overzicht

Zo houden we je op de hoogte

De Rivieren Notarissen is aangesloten bij: